Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Kaple svatého Antonína na Dobrošově

Kaple svatého Antonína Paduánského na Dobrošově stojí v obci od roku 1933. Tehdy v obci Dobrošov žilo asi 330 obyvatel, přes 90 % katolíků. V tomto roce se dostavilo k předsedovi lidové strany asi 20 občanů s návrhem, že si v obci postaví římskokatolickou kapličku. Pozemek pro stavbu kaple daroval pan Václav Hurdálek č.p. 30. Občané se usnesli, že každá rodina daruje 500 korun. Dříví na stavbu darovali místní majitelé lesů. Majitelé koní zdarma zapůjčili povozy na svoz materiálu. V roce 1933 byla velká nezaměstnanost. Někteří lidé pracovali 2 - 3 dny v týdnu zdarma místo peněžitého daru, což byla velká pomoc. Peněžité dary zasílali i lidé z širokého okolí.


Za dva roky v roce 1935 byla kaple postavena a slavnostně vysvěcena náchodským děkanem P. Ladislavem Dragounem za velké účasti věřících. V té době v Náchodě působili P. Tomíček, P. Plocek a P. Štěpánek.


Další články o kapli svatého Antonína na Dobrošově