Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Náchod v roce 2002

Děkanství Náchod

 • koupě nového automobilu;
 • koupě nového počítače;
 • koupě nového telefonního přístroje;
 • vybavení učebny pomůckami;
 • oprava vázání knih v učebně;
 • úprava vestibulu v poschodí;
 • vybavení nábytkem kněžských bytů;
 • úprava zabezpečovacích zařízení.

Kostel sv. Vavřince v Náchodě

 • oprava rozhlasu;
 • oprava elektronického zabezpečovacího systému;
 • oprava některých částí betlému;
 • oprava akumulačních kamen v sakristii;
 • nové bohoslužebné knihy;
 • nová vazba misálu;
 • vybavení novými bohoslužebnými rouchy.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě

 • odborný posudek stavu kostela;
 • vyřízení povolení oprav z Památkového ústavu;
 • vyřízení stavebního povolení.

Kaple v České Čermné

 • nový elektronický zabezpečovací systém;
 • provedena 1. část opravy a rozšíření výkonu varhan;
 • projekt parkové úpravy prostor kolem kaple;
 • vyřízení povolení na rekonstrukce.

Kaple na Dobrošově

 • oprava střechy a nová krytina;
 • nová fasáda a oprava soklu;
 • nové venkovní schody;
 • nová vnitřní asanační omítka;
 • nová venkovní a vnitřní výmalba kaple.

Kaple na Kramolně

 • nové vstupní dveře.