Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Náchod v roce 2004

Děkanství v Náchodě

 • oprava topení ve skautské klubovně;
 • připojení internetu

Kostel sv. Vavřince v Náchodě

 • kontrola hasících přístrojů;
 • oprava misálu – nová vazba;
 • nová klávesnice zabezpečovacího zařízení;
 • oprava zabezpečovacího zařízení;
 • stavba lešení u kostela;
 • demontáž eternitu a bednění na střeše;
 • odstraňování plechování a okapů;
 • klempířské práce na střeše – část;
 • oprava fasády po klempířských pracích;
 • pokládání měděných šablon na střechu - část;
 • montáž okapů a svodů;
 • demontáž lešení;

Kostel sv. Michaela v Náchodě

 • oprava hromosvodu;
 • nový žebřík;

Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě

 • montáž lešení;
 • tesařské konstrukce;
 • bourací práce;
 • demontáž laťování na jižní straně;
 • vybourávání pozednic na jižní straně;
 • tesařské konstrukce a laťování na jižní straně kostela;
 • 2 nové dubové rámy na okna;
 • 2 nová vitrážní okna

Kaple v České Čermné

 • ořezání křovin a lip u kaple;
 • revize zabezpečovacího zařízení RM systému;
 • nové programovatelné spínací hodiny

Kaple na Kramolně

 • nátěry podkroví;
 • demontáž a montáž hromosvodu Cu;

Kaple na Vysokově

 • oprava eternitu;
 • nátěry úžlabí;
 • dvojitý nátěr věžičky;