Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Náchod v roce 2005

Děkanství Náchod

 • Úprava a úklid prostor zahrady;
 • Úklid a oprava prostor kůlny za budovou děkanství;
 • Vybavení prostor kaplanky č. 2 nábytkem;
 • Nové židle do kanceláře;
 • Vyčištění koberců v kanceláři;
 • Nová výbojková svítidla do učebny a kanceláře;

Kostel sv. Vavřince v Náchodě

 • revize a oprava RM Systému;
 • demontáž části stávající střechy včetně krytiny z jižní strany nad presbytářem;
 • částečně nové bednění a částečná výměna trámů konstrukce nad presbytářem;
 • nové pokrytí jižní strany střechy nad presbytářem měděnými šablonami;
 • nové bohoslužebné předměty a roucha: kalich, ciborium, obětní miska, patény, alby, ornáty;

Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě

 • demontáž stávající střechy včetně věžičky;
 • demontáž stropu;
 • nové krovy, strop a pokrytí šindelem střechy nad presbytářem;
 • nový měděný okapový systém střechy nad presbytářem;
 • nové krovy a strop nad lodí;
 • rekonstrukce, výměna a oprava elektroinstalace;
 • rekonstrukce výmalby interiéru kostela;
 • nové koberce do presbytáře;
 • částečná oprava mobiliáře kostela;

Kaple v České Čermné

 • výměna oken na věži;
 • zasklení částí oken;
 • nové omítky věže;
 • nová měděná střecha nad sakristií;
 • nový měděný hromosvod;
 • provedení nátěrů exteriéru kaple včetně střechy;
 • nový - elektronický - pohon zvonů;
 • parková úprava prostor kolem kaple;

Kaple na Kramolně

 • nové lavice a koberce;
 • opravení měděné střechy včetně dřevěné konstrukce;
 • nový měděný hromosvod;
 • provedení nátěrů exteriéru kaple;
 • nový elektronický zabezpečovací systém;

Kostel sv. Michaela v Náchodě

 • oprava zničených a poškozených svodů a hromosvodů;

Kaple na Vysokově

 • nový ornát, alba, korporál, lavabo, pala, purifikatorium;

Kaple na Pavlišově

 • nová kovaná mříž ke hlavním vstupním dveřím;