Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Náchod v roce 2008

Děkanství Náchod

 • příprava prostor depositáře;
 • segregace a přenesení částí dokladů do depositáře;
 • výměna lustrů v kuchyni a návštěvní místnosti;
 • oprava, očištění a nátěr dveří – 1.etapa;
 • oprava elektronické regulace topení;

Kostel sv. Vavřince v Náchodě

 • odkopání části základů kostela;
 • zpevnění podloží;
 • vyspravení a sanace základů – 1. etapa;
 • statické zajištění kostela – 2. etapa;
 • příprava projektové dokumentace pro další opravy v celkové hodnotě cca 20.000.000,- Kč;
 • závazná stanoviska památkové péče k zamýšleným opravám;
 • stanovisko biskupství k zamýšleným opravám presbytáře;
 • stavební povolení;

Kostel sv. Michaela v Náchodě

 • výměna vložek do zámků;
 • příprava dokumentace k opravě varhan;
 • závazné stanovisko biskupství k zamyšleným opravám varhan;

Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě

 • příprava projektové dokumentace pro opravy v hodnotě cca 2.000.000,- Kč;
 • závazná stanoviska památkové péče k zamýšleným opravám;