Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Studnice v roce 2003

Kostel ve Studnici

  • odvětrání základů a zdiva kostela;
  • svedení spodní a okapové vody do kanalizace;
  • oprava žlabů a plechování;
  • práce klempířské a instalatérské;
  • úprava dlažby kolem kostela;
  • úprava dřevin a stromů kolem kostela;

Kaple na Žernově

nový elektronický zabezpečovací systém;