Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Studnice v roce 2004

Kostel ve Studnici

 • otlučení omítek vně a uvnitř kostela;
 • sanační omítky vně a uvnitř kostela;
 • oprava elektroinstalace;
 • vymalování interiéru kostela;
 • nový elektrický rozvaděč;
 • nová vestavená skříň do sakristie;
 • nové přímotopné topení;
 • demontáž měchů z varhan, zhotovení nových mimo varhany;
 • nový sedes;
 • oprava boků hlavního oltáře včetně nátěrů;
 • obnova obrazu nad hlavním oltářem;

Kaple na Žernově

 • revize zabezpečovacího zařízení;