Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Práce ve farnosti Studnice v roce 2007

Kostel ve Studnici

  • nový měděný hromosvod;
  • oprava střechy;

Kaple Panny Marie Sněžné na Žernově

  • oprava schodiště;