Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Události ve farnosti Náchod v roce 2003

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v Betánii.
 • Bohoslužba slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova vedené p. vikářem Norbertem J. Zemanem v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference pro kněze.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č.Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Večerní adorace - první neděli a první pátek v měsíci.
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných, nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1-9 a středoškoláci, na školách: Babí, D. Radechová, Č. Čermná, Staré Město, Studnice.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky.
 • Schůzky skautů a junáků.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity.
 • Setkání modlitebního Večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mladší mládeže.
 • Setkání starší mládeže.
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.

Kalendář akcí:

 

Leden

6. 1- 12. 1.
Alianční ekumenický týden církví v Náchodě.

6. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince, účinkovala Základní umělecká škola v Náchodě.

9. 1.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince, bohoslužbu vedl P. Bohuslaw Partyka, kázal farář církve ČSH Zdeněk Kovalčík.

12. 1.
Při mši sv. v 9.00 hod. účinkoval pěvecký sbor Hron.

28. 1.
V hotelu Beránek seminář s možností otázek na téma „Náboženství a terorismus“, vedl PhDr. Zdeněk Vojtíšek.

 

Duben

5. 4.
Česká křesťanská akademie pořádala v hotelu Beránek přednášku P. Tomáše Halíka „Křesťanství v proměnách Evropy“.

7. 4.
Slavnostní mše sv. v Domově důchodců s udělováním svátosti pomazání nemocných.

12. 4.
Brigáda úpravy parku kolem kaple v České Čermné.

12. 4.
Slavnostní mše sv. v kostele sv. Vavřince s udělováním svátosti pomazání nemocných.

23. 4.
V kostele sv. Vavřince koncert varhanní hudby a slova „Zjevení sv. Jana“, účinkoval Vladimír Matějček, herec Národního divadla, hrál Vladimír Roubal, regenschori z kláštera na Strahově.

26. 4.
Diecézní pouť za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu ke sv. Vojtěchu do Libice nad Cidlinou.

 

Květen

24. 5.
Celodiecézní pouť do Wambierzyc a Kladska z naší farnosti autobusem, několik účastníků jelo s P. Jaroslavem na kolech.

 

Červen

1. 6.
První sv. přijímání dětí v kostele sv. Vavřince. Při mši sv. účinkovala hudební skupina z kostela sv. Michaela.

5. 6.
Koncert Komorního orchestru FAR MUSICA z Brandýsa nad Labem, dirigoval Zdeněk Klauda.

22. 6.
Slavnost Božího Těla na Masarykově náměstí s průvodem ke čtyřem oltářům.

 

Červenec

19. – 26. 7.
Letní tábor světlušek a skautek v Dědově u Teplic n./Metují.

 

Srpen

26. 7. – 9. 8.
Letní tábor vlčat a skautů v Dědově u Teplic n./Metují.

2. 8.
Koncert manželů Radových v kapli v České Čermné.

4. 8. – 14. 8.
Letní setkání a společný pobyt mládeže naši farnosti s mládeži Belgie a Polska ve františkánském středisku Janicach.

10. 8.
Při poutní mši sv. v kostele sv. Michaela hráli ordinárium a písně od Petra Ebena účastníci kurzu varhaníků z církve CČSH.

24. 8.
V obci Vysokov slavnostní mše sv. s posvěcením praporu za účasti biskupa Kajneka, P. Boguslawa, poslanců PČR a zastupitelů města a obcí.

 

Září

24. 9.
Literárně hudební večer v hotelu Beránek, věnovaný životu a dílu P. Františka Lukeše „Láska přemáhá svět“.

 

Říjen

4. 10.
Poutní zájezd do Českomoravské Fatimy – Koclířova při příležitosti putování Fatimské sochy Panny Marie do Č.R.

11. 10.
Setkání mládeže náchodského vikariátu v Novém Městě n.M.

12. 10.
Koncert duchovní hudby v rámci Orlicko – kladského festivalu varhanní hudby. Účinkovali: Václav Uhlíř, Jiří Kuchválek.

16. 10.
Mše sv. za Svatého Otce Jana Pavla II v 17.00 hod. v den 25. výročí jeho zvolení za papeže.

19. 10.
Při večerní mši sv. vzpomínka 50.výročí svěcení varhan v kostele sv. Vavřince. Při této příležitosti zpíval zpěvák Zdeněk Svědík Dvořákovy duchovní písně a další duchovní zpěvy.

22. 10.
Česká křesťanská akademie a naše farnost pořádala na děkanství přednášku Ing. Ladislava Skovajsy „Venezuela – Země Latinské Ameriky“.

 

Listopad

28. 11. a 5. 12.
Promítání videokazety z průběhu oslav Panny Marie Fatimské v Koclířově.

 

Prosinec

1. 12.
Slavnostní mše sv. v Domově důchodců s udělováním svátosti pomazání nemocných.

6. 12.
Večerní mše sv. při svíčkách v kostele sv. Vavřince, po mši sv. mikulášská nadílka.

5. - 7. 12.
Výstava betlému a pohlednic s vánoční tématikou na děkanství. Výstavu pořádal p. Jiří Jansa st.

14. 12.
Adventní setkání u stromečku na náměstí TGM v Náchodě vedla mládež naší farnosti s P. Jaroslavem a s Církví ASD.

18. 12.
Slavnostní mše sv. v kostelech v Č.Čermné a Studnici s udělováním svátosti pomazání nemocných.

19. 12.
Mše sv. v kostele sv. Vavřince s udělováním svátosti pom.nem.

20. 12.
Stavba Betlému v kostele sv. Vavřince.

20. 12.
Zpovídání pro nemocné a nemohoucí a mše sv. v kostele sv. Michaela s udělováním svátosti pomazání nemocných.

21. 12.
Předvánoční koncert v kostele sv. Vavřince. Účinkoval pěvecký sbor Hron spolu se studenty Jiráskova gymnázia.

21. 12.
Předvánoční ekumenický program náchodských církví v hotelu Beránek.

22. 12.
Vánoční skautská besídka na děkanství.

23. 12.
Koncert mládeže naší farnosti pro seniory v Penzionu Marie.

24. 12.
Mše sv. „Půlnoční“ pro děti a mládež s vyhodnocením adventní soutěže pro děti.

25. 12.
Při mši sv. ve 00.00 hod. a 9.00 hod. účinkoval Chrámový sbor s orchestrem pod vedením p. Roubíčka.

28. 12.
Přednáška P. Jana Linharta na děkanství – Ukrajina.

31. 12.
Slavnostní mše sv. na zakončení občanského roku 2003 s vyhodnocením, adorace N.S.O., Te Deum a požehnání.