Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Události ve farnosti Náchod v roce 2004

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v Betánii.
 • Bohoslužba slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova vedené p. vikářem Norbertem J. Zemanem v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference pro kněze.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č.Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Večerní adorace - první neděli a první pátek v měsíci.
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných, nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1-9 a středoškoláci, na školách: Babí, D. Radechová, Č. Čermná, Staré Město, Studnice.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky.
 • Schůzky skautů a junáků.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity.
 • Setkání modlitebního Večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mladší mládeže.
 • Setkání starší mládeže.
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.

Kalendář akcí:

 

Leden

6. 1- 12. 1.
Alianční ekumenický týden církví v Náchodě.

6. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince, účinkovala Základní umělecká škola v Náchodě.

9. 1.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince, bohoslužbu vedl P. Bohuslaw Partyka, kázal farář církve ČSH Zdeněk Kovalčík.

11. 1.
Při mši sv. v 9.00 hod. účinkoval pěvecký sbor Hron.

 

Únor

4. 2.
Setkání zástupců farnosti ohledně výběrových řízení na opravy kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince.

11. 2.
Na děkanství promítání filmu „Turínské plátno“.

 

Březen

6. 3.
Brigáda úklidu kostela sv. Vavřince.

24. 3.
Oprava střechy kaple na Kramolně.

28. 3.
Česká křesťanská akademie pořádala v kostele sv. Vavřince duchovní pořad „Pašije sv. Jana“ s varhanními improvizacemi Martina Kubáta.

26. 3. – 28. 3.
V náchodské farnosti proběhla postní rekolekce, kterou vedl P. Pavel Dokládal. V pátek byla přednáška „Církev ve světle Fatimského zjevení“ s diapozitivy, v sobotu byla katecheze pro děti a přednáška pro rodiče, v neděli při všech mších sv. měl promluvy P. Dokládal.

 

Duben

2. 4. – 3. 4.
Společné udílení sv. pomazání nemocných v kostele sv. Vavřince.

3. 4.
V Hradci Králové bylo diecézní setkání mládeže.

3. 4.
Brigáda úklidu prostor kolem kostela sv. Michaela.

5. 4.
Prořezání lip kolem kaple v České Čermné.

5. 4.
Zahájení opravy střechy kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově.

 

Květen

5. – 11. 5.
Poutní zájezd náchodských farníků pod duchovním vedením P. Jaroslava Jiráska do Medžugorje.

7. 5.
V kostele sv. Vavřince koncert pěveckého sboru „Wratislavia“ z Polska a pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě.

29. 5.
Pořádán výlet dětí náchodské farnosti do Broumova.

 

Červen

6. 6.
Koncert smyčcového orchestru ZUŠ Náchod a Pěveckého a pěveckého sboru Mezissimo ZŠ České Meziříčí v kostele sv. Michaela.

13. 6.
Slavnost Božího Těla na Masarykově náměstí s průvodem ke čtyřem oltářům.

15. 6.
Zahájení opravy střechy kostela sv. Vavřince.

27. 6.
Slavnostní mše sv. v kapli na Lipí k 100 výročí posvěcení kapličky.Mši sv. sloužil arcibiskup Karel Otčenášek.

 

Červenec

12. – 20. 7.
Setkání mládeže naší farnosti s mládeží z Polska a Německa v Janicích v Polsku – hlavní téma „Promoce míru“.

21. 7.
Beseda s arabskými křesťany z Betléma na děkanství.

30. 7.
Oprava střechy na kapli na Vysokově.

30. 7.
Prozatímní ukončení opravy střechy kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově.

17. – 24. 7.
Letní tábor světlušek a skautek v Dědově u Teplic n./Metují.

 

Srpen

24. 7. – 7. 8.
Letní tábor vlčat a skautů v Dědově u Teplic n./Metují.

1. - 14. 8.
Pobyt mládeže naší farnosti na setkání mládeže z Belgie, Německa a Polska v Janicích – hlavní téma „Kultura budoucnosti ve spojené Evropě“.

8. 8.
Poutní slavnost kostela sv. Vavřince, mši sv. celebroval biskup Dominik Duka. Při této slavnosti byl posvěcen prapor města Náchoda za účasti významných osobností veřejného života z ČR i Polska. Při této mši sv. účinkoval chrámový sbor a sbor trubačů pod vedením pana Vlčka.

14. 8.
Diecézní pouť do Malých Svatoňovic.

15. 8.
V kostele sv. Vavřince při večerní mši sv. vystupoval sbor varhaníků z církve CČSH.

17. 8.
Uzavřen kostel sv. Jana Křtitele pro bohoslužby z důvodu zjištění havarijního stavu.

 

Září

2. 9.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

5. 9.
Ukončení opravy střechy kostela sv. Vavřince.

 

Říjen

20. 10.
Místní skupina ČKA pořádala ve Sboru CČSH přednášku PaeDr. Zdeňka Kovalčíka „Bible v díle J. Olbrachta aj. Durycha“.

 

Listopad

20. 11.
Vikariátní pouť náchodské farnosti do Hradce Králové.

20. 11.
Zabudována nová vitrážní okna v kostele sv. Jana Křtitele.

28. 11.
Adventní setkání u stromečku na náměstí TGM v Náchodě vedla mládež naší farnosti spolu s farností adventistů sedmého dne.

 

Prosinec

3. 12.
Večerní mše sv. při svíčkách v kostele sv. Vavřince, po mši sv.mikulášská nadílka.

5. 12.
Koncert sboru z Červeného Kostelce. Na pořadu byla klasická duchovní, lidová i moderní hudba.

7. 12.
Adventní přednáška Mons. Josefa Suchára na děkanství.

17. 12.
Zpovídání pro nemocné a mše sv. v kostele sv. Vavřince s udělováním svátosti pomazání nemocných.

18. 12.
Zpovídání pro nemocné a nemohoucí a mše sv. v kostele sv. Michaela s udělováním svátosti pomazání nemocných.

18. 12.
Stavba betlému a vánoční výzdoba v kostele sv. Vavřince.

18. 12.
Předvánoční ekumenický program náchodských církví v hotelu Beránek.

19. 12.
Předvánoční koncert v kostele sv. Vavřince. Účinkoval pěvecký sbor Hron spolu se studenty Jiráskova gymnázia.

19. 12.
Přednáška P. Jana Linharta na děkanství s promítáním diapozitivů „Z cesty do Egypta“.

22. 12.
Vánoční skautská besídka na děkanství.

24. 12.
Mše sv. „Půlnoční“ pro děti a mládež s vyhodnocením adventní soutěže pro děti.

25. 12.
Při mši sv. ve 00.00 hod. a v 9.00 hod. účinkoval Chrámový sbor s orchestrem pod vedením p. Roubíčka.

30. 12.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince k zakončení 750 let města Náchoda.

31. 12.
Slavnostní mše sv. na zakončení občanského roku 2004 s vyhodnocením, adorace N. S. O., Te Deum a požehnání.