Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

František Filip, jáhen
+420 733 399 508

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Svátost smíření je setkáním s Boží uzdravující láskou. Kdo nezažil, nepochopí...

 

Prakticky:

Svátost smíření je možné v náchodské farnosti přijmout půl hodiny před každou mší svatou,        v pátek hodinu přede mší.