Rychlý kontakt Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
[email protected]

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

 

Youtube kanál farnosti


P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Svátost smíření je setkáním s Boží uzdravující láskou. Kdo nezažil, nepochopí...

 

Prakticky:

Svátost smíření je možné v náchodské farnosti přijmout půl hodiny před každou mší svatou,        v pátek hodinu přede mší.