Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Společenství v naší farnosti

Andělka

Zpívání a povídání pro předškoláky probíhá ve školním roce každý pátek, pokud nejsou prázdniny nebo jiná mimořádnost ;-) Aktuální informace najdete v ohláškách.

Společenství mladých

...se schází 1x14dní v pátek v 19h na faře. Společně se bavíme o různých tématech, hrajeme hry a modlíme se. A když je potřeba, přiložíme ruku k dílu ;-)

Společenství mladších manželů